1.Ustalenie istniejących przewodów i innych przeszkód. Odkrycie spoiny roboczej w murze ceglanym

2.Przecięcie muru za pomocą pił łańcuchowych PMS 50, PMS 25, EED 3,5 lub PES1300 - przy murze ceglanym lub piły na linę diamentową PDSS 500 - przy murze z betonu lub kamienia, odcinkami o długości ok. 1,0 m, w zależności od warunków budowlanych i statycznych. Przygotowanie podłoża szczeliny pod izolację.

3.Włożenie płyty wodoszczelnej wykonanej ze zbrojonego włóknem szklanym poliestru (grubość min. 1,2mm) lub polietylenu HD (grubość 2,0mm), w taki sposób, aby wystawała z muru na grubość tynku. Odcinki płyt układane są na zakładkę o szerokości min. 10 cm. W miejscu łączenia folii wbijane są kliny, które dociskają oba arkusze.

4. Wbicie klinów odpowiedniej grubości w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka (na folii). Kliny z tworzywa sztucznego wytrzymują obciążenie statyczne min. 500 kg/cm2. Odstęp między klinami max. 25cm na całym przekroju muru (szerokość jednego rzędu klinów 132 mm).

5. Zamknięcie szczeliny zaprawą ze wszystkich stron z pozostawieniem otworów pomiędzy każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia szczeliny. Wtłoczenie pod ciśnieniem 5 bar zaprawy twardniejącej bezskurczowo i odpornej na siarczany. Środki pomocnicze stosowane w zaprawie powodują jej lekkie pęcznienie przy zastyganiu oraz zwiększają jej płynność przy wtłaczaniu, co prowadzi do łatwiejszego wypełnienia wszelkich ubytków w murze.

Dojazd do klienta, oględziny, szczegółowa wycena płatne w zależności od odległości.
Przy podpisanie umowy dojazd do klienta, oględziny i szczegółowa wycena bezpłatnie. UMAWIAMY TERMINY Na ROK 2021. Terminy umawiamy na Podstawie spisanej umowy. Udzielamy 10-letniej GWARANCJI.