Uszkodzenia w fundamentach i nieprawidłowe posadowienie obiektu są głównymi przyczynami takich zniszczeń jak pęknięcia murów, odchylenie ich od pionu lub osiadanie budynku. W związku z tym, że są to zniszczenia groźne i bardzo destrukcyjne dla obiektu, ważne jest aby poprawnie zdiagnozować przyczynę  i opracować skuteczne środki zaradcze.

Najczęstsze przyczyny zniszczeń i zmian w fundamentach są następujące:

 1. Niekorzystne własności gruntu, które powodują zmiany w jego strukturze i wytrzymałości wskutek zmian wilgotności powodowanych cyklicznymi zmiennymi warunkami atmosferycznymi (deszczem, mrozem, suszą, etc.)
 2. Zmiana warunków wodnych, której efektem najczęściej jest obniżenie się zwierciadła wód gruntowych; wynikiem tego może być osiadanie fundamentów na skutek zmiany ich objętości i wytrzymałości
 3. Zmiany geologicznej struktury, spowodowane eksploatacją w otaczającym terenie, np. wykonanie chodników i tuneli podziemnych, budowa nasypów i wykopów, eksploatacja górnicza
 4. Zmiany obciążeń fundamentów, spowodowane np. nadbudową kolejnych kondygnacji lub zmianą sposobu użytkowania (magazyny, spichlerze, etc.), ale też związane z parciem bocznym na ściany poprzez odkształcające się stropy i sklepienia, w wyniku czego wzrasta nacisk na fundamenty; parcie boczne powoduje także występowanie powolnie narastających momentów wywracających powodujących przemieszczenia ław i stóp fundamentowych
 5. Mechaniczne uszkodzenia fundamentów spowodowane długotrwałymi zaciekami (z dachu, z urządzeń sanitarnych, etc.), wykopami, przebiciami instalacyjnymi, wstrząsami
 6. Błędy w posadowieniu już na etapie wykonawstwa powodowane błędnym oszacowaniem własności gruntu.

Aby poprawnie ocenić szkodę fundamentu należy zbadać następujące parametry:

 • Sposób posadowienia – wykonuje się wykop sięgający do spodu fundamentu (od zewnątrz i od wewnątrz)
 • Jakość i uwarstwienie górotworu – wykonuje się wykopy lub odwierty geotechniczne na głębokość poniżej spągu fundamentów
 • Materiały archiwalne dotyczące obiektu i zabudowy otoczenia

 

Wzmocnienie i naprawa fundamentów może opierać się o jedną z poniższych metod:

 1. Wzmocnienie i stabilizacja gruntu
 2. Wzmocnienie i usztywnienie lub pogłębienie fundamentów
 3. Zabezpieczenie fundamentów od wstrząsów i działania chemikaliów.

 

Oto zdjęcia z niektórych z wykonanych robót.

Dojazd do klienta, oględziny, szczegółowa wycena płatne w zależności od odległości.
Przy podpisanie umowy dojazd do klienta, oględziny i szczegółowa wycena bezpłatnie. UMAWIAMY TERMINY Na ROK 2021. Terminy umawiamy na Podstawie spisanej umowy. Udzielamy 10-letniej GWARANCJI.