Brak skutecznych uszczelnień powoduje, że woda wnika w obiekt budowlany przez istniejące rysy, spękania, pustki oraz kapilary i prowadzi tym samym do wystąpienia szkód związanych z wilgocią. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się i wznoszenia wilgoci w murze – metoda iniekcji tworzy się przeponę poziomą. Przepona taka stanowi barierę dla dalszego transportu wilgoci w taki sposób, że powyżej tej warstwy izolacyjnej w sposób naturalny zachodzi proces wyrównywania wilgotności z otoczeniem.

Ze względu na sposób działania wyróżnia się środki iniekcyjne działające na kapilary:

  • Zamykająco
  • Przewężająco
  • hydrofobizująco

Mechanizm działania środków iniekcyjnych zamykających kapilary

Spoiny w cokołach i ścianach piwnicznych wykazują zwykle obok porów kapilarnych także pustki, szczeliny, rysy i spękania. Spoiny i fugi wykazują też największą porowatość. Rozprzestrzenianie się środka iniekcyjnego w metodzie iniekcji ciśnieniowej następuje w pierwszym rzędzie poprzez spoiny muru. Środki zamykające kapilary, takie jak żywice poliuretanowe i żele akrylowe, mogą całkowicie zamknąć również większe rysy i spękania, Jednocześnie zamknięte zostają miejsca nieszczelności w zewnętrznej warstwie izolacyjnej, które mogły być miejscami wnikania wilgoci z zewnątrz. W wielu trudniejszych przypadkach, do występowania wody napierającej włącznie, te propozycje materiałów są w zasadzie jedynymi skutecznymi rozwiązaniami.

Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych konieczna jest analiza stanu budowli i podłoża, należy przeprowadzić inwentaryzację. Ocena stopnia zawilgocenia, przylegających warstw gruntu oraz zasolenie jest podstawą do; stwierdzenia możliwości przeprowadzenia działań uszczelniających, wytyczenia określonej siatki odwiertów pod iniektory, określenie zużycia materiału.

SYSTEM INIEKCYJNY WEBAC

Pragniemy poinformować państwa, że współpracujemy z firmą WEBAC w dziedzinie innowacyjnych środków i technik w hydroizolacjach, a także naprawie rys i spękań.

System iniekcyjny Webac zawiera szeroki asortyment środków iniekcyjnych oraz oprzyrządowania technicznego dla ochrony budowli. Właściwości poszczególnych produktów umożliwiają stosowanie ich w rożnych warunkach dla różnych celów. Podstawowe obszary zastosowań to naprawy rys i spękań, przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym, iniekcje kurtynowe, uszczelnienia dylatacji, uszczelnienia w budownictwie ziemnym, zabezpieczanie kanałów.

Dojazd do klienta, oględziny, szczegółowa wycena płatne w zależności od odległości.
Przy podpisanie umowy dojazd do klienta, oględziny i szczegółowa wycena bezpłatnie. UMAWIAMY TERMINY Na ROK 2021. Terminy umawiamy na Podstawie spisanej umowy. Udzielamy 10-letniej GWARANCJI.