Iniekcja niskociśnieniowa

Technologia iniekcji niskociśnieniowej posiada szereg zalet. Najważniejsze to kontrolowane i szybkie nasączanie muru. Przy użyciu technik ciśnieniowych można wykonać w murze trwałe i skuteczne przepony poziome. Przy ciśnieniu wynoszącym ok. 5 bar, za pomocą systemu pakerów iniekcyjnych mur jest wyraźnie nasączany. Nawet przy zawilgoceniu sięgającym 60%. Zaletą tej metody jest kontrolowane, szybkie wprowadzenie dużych ilości preparatu.

Metoda szczególnie zalecana, gdy mur poddawany obróbce jest w dużym stopniu lub całkowicie przesiąknięty wilgocią. Otwory rozmieszcza się w zależności od rodzaju i stanu muru. Średnica otworów zależy od zastosowanej metody.

Odległość między osiami otworów wynosi zwykle 10–12,5 cm. Otwory wykonuje się w spoinie poziomo lub pod kątem do 45°. Głębokość otworów winna być ok. 5 cm mniejsza niż grubość muru. W przypadku zwartych murów z cegły o niskiej nasiąkliwości, jak również otworów poziomych, otwory należy rozmieścić w dwóch rzędach. Otwory należy wiercić w odstępach max. 20 cm z przesunięciem pomiędzy rzędami. Odstęp pomiędzy rzędami otworów powinien wynosić ≤ 8 cm. W przypadku murów z chłonnego kamienia naturalnego otwory należy wykonywać w kamieniach, a w przypadku murów niechłonnych z kamieni łupanych - w spoinach.

W ścianach o grubości powyżej 60 cm oraz w narożnikach budynku zaleca się wykonanie siatki otworów z obu stron, jeśli mamy dostęp.

Dojazd do klienta, oględziny, szczegółowa wycena płatne w zależności od odległości.
Przy podpisanie umowy dojazd do klienta, oględziny i szczegółowa wycena bezpłatnie. UMAWIAMY TERMINY Na ROK 2021. Terminy umawiamy na Podstawie spisanej umowy. Udzielamy 10-letniej GWARANCJI.