• krzemiany
  • silany
  • siloksany
  • silikoniany
  • emulsje mikrosilikonowe
  • żywice epoksydowe
  • żywice poliuretanowe
  • żywice akrylowe
  • parafiny i inne

Preparaty krzemionkujące hydrofobowe

Krzemiany – środki hydrofobizujące na bazie krzemianów odznaczają się bardzo niską lepkością i mogą być stosowane zarówno metodą iniekcji grawitacyjnej, jak też ciśnieniowej. Dla skuteczności tych środków wymaga się jednak, aby stopień zawilgocenia muru nie przekraczał 50%; poziom zasolenia również nie może być wysoki. W przypadku stosowania tych środków stosowania tych środków uzyskuje się efekt kapilar, jak też ich hydrofobizacji. Dla pełnego procesu utwardzenia materiału niezbędne jest wilgotne, alkaliczne podłoże i dostęp dwutlenku węgla. Dlatego też ograniczeniem w ich stosowaniu są grube i mocno zawilgocone mury. Orientacyjne wielkości zużycia określa się od 1 do 2,5 kg/m2 na każde 10 cm muru.

Iniekcja krystalicznaR

Iniekcja krystaliczna jest wyjątkową metodą tworzenia przegród przeciwwilgociowych w materiałach porowatych, wykorzystującą do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów. Oznacza to, że struktury warstwy izolacyjnej są identyczne do tych, które przed milionami lat wytworzyły się jako minerały w wyniku procesów górotwórczych. Zastosowana zgodnie z przepisami zaprawa iniekcyjna tworzy w mokrym murze trwałą w czasie przeponę przeciwwilgociową służącą do wytworzenia przeciwwilgociowej izolacji poziomej lub/i pionowej. Zaprawa iniekcyjna nadaje się do wytworzenia przepony w każdym materiale budowlanym posiadającym kapilary.

Spienialne żywice poliuretanowe

W murach z otwartymi spękaniami i pustkami należy wykonać wstępne wypełnienie, wykorzystując spienialne żywice poliuretanowe. Żywica po kontakcie z wodą podlega spienieniu do postaci piany o bardzo drobnej strukturze porów. Szczególnie w sytuacji występowania wody napierającej szybki czas reakcji (spienienia) umożliwia przerwania wycieków wody. Dla trwałego uszczelnienia niezbędna jest iniekcja innego materiału – niespienianej żywicy poliuretanowej

Niespienialne żywice poliuretanowe

W drodze iniekcji ciśnieniowej żywicami poliuretanowymi, bezrozpuszczalnikowymi, o niskiej lepkości, 2-składnikowymi osiąga się całkowite wypełnienie i zamknięcie kapilar. Poliuretanowe żywice iniekcyjne można stosować przy wszystkich rodzajach murów oraz w sytuacji całkowitego zawilgocenia. Żywice iniekcyjne PU WEBAC znakomicie rozprzestrzeniają się w rysach, spękaniach, pustkach i porach, wypełniając i uszczelniając tym samym strukturę muru. Tworzy to trwałą przeponę izolacyjną – wypłukanie tego materiału z muru jest niemożliwe. Istniejące sole nie oddziałują negatywnie na cechy i funkcje materiału iniekcyjnego. Iniekcyjne żywice nie wprowadzają dodatkowej wody w strukturę muru. W kontakcie z wodą środki te mają tendencję do niewielkiego spieniania na powierzchni, tworząc drobne pory nieburzące jednorodnej struktury materiału. Taka struktura materiału poprawia jednocześnie elastyczność układu uszczelniającego oraz wpływa korzystnie na izolacyjność termiczną muru. Dwa składniki żywicy przygotowuje się bezpośrednio przed przerabianie, mieszając do homogenicznej postaci. Materiał tłoczy się w mur za pomocą pompy 1-komponentowej

Żele akrylowe

Żele akrylowe są wodnymi środkami iniekcyjnymi, 3-składnikowymi, o bardzo niskiej lepkości, poniżej 10mPa.s. Ten typ materiału zaleca się do stosowania przy grubszych murach, ponieważ żele akrylowe podobnie jak żywice poliuretanowe całkowicie zamykają kapilary. Mogą one być stosowane w środowisku mocno zasolonym lub w maksymalnym stopniu zawilgocenia (w obecności wody). Środki te stosuje się techniką iniekcji ciśnieniowej i przerabia się je z reguły pompą 2-komponentową. Poprzez zmianę koncentracji składnika B można regulować czas reakcji żelu. Żel akrylowy wykorzystuje się też do tworzenia przepon poziomych (lub pionowych) wewnątrz murów o otwartych porach. Materiał cechuje się tym, że pochłania i oddaje wilgoć

Preparaty iniekcyjne do odtwarzania izolacji poziomych

Nr

Nazwa

Producent

Baza

Opakowania

Zużycie na m2 muru

Cena netto za j.m.

Cena za m2

1.

Aquafin-F

Schomburg

Krzemiany

1; 5; 10; 25; 200; 1000kg

od 15kg

12,4 zł/kg (25kg)

od 190 zł

2.

Aquafin-i380

Schomburg

Silany

0,6; 5L

0,9L

193,60 zł/l (5L)

174 zł

3.

Aquafin-IB2

Schomburg

Siloksany

5; 200L

0,7-1,2L

280 zł/l (5L)

200-340zł

4.

BLM

Quick-Mix

Mikroemulsja silikonowa

1L

0,9 – 1,2kg

299 zł/l (1L)

270-360zł

5.

BLV

Quick-Mix

Krzemiany

23 kg

od 15kg

11,87 zł/kg (23kg)

180 zł

6.

Bohrlochsperre

PCI/BASF

Krzemiany

5; 20L

14-23L

29,5zł/l (20L)

410-680zł

7.

Bornit SI

Bornit

Krzemiany

0,55; 10; 20kg

15kg

24 zł/kg (20kg)

około 360zł

8.

Botazit MS10

MC-Bauchemie

Krzemiany

10; 30; 230kg

16-40kg

17 zł/kg (30kg)

270-680zł

9.

Co 81

Ceresit

Krzemiany

30kg

10-15kg

8,6 zł/kg (30kg)

86-130zł

10.

Crisin XP

Koester

Żywice syntetyczne

10; 30; 210L

10l

60 zł/l (30l)

600 zł

11.

IM 55

Murexin

Krzemiany

5; 30L

12-13kg

10,4 zł/l (30L)

125-135zł

12.

Izomur

Izomur

Żywica silikonowa

0,6; 1; 2; 5L

5-16L

23 zł/l (5L)

115-370zł

13.

Kiesol

Remmers

Krzemiany

1; 5; 10; 30kg

13-21kg

27,6 zł/kg (30kg)

360-580zł

14.

Kiesol C

Remmers

Silany

0,6; 5; 15L

1L

157 zł/l (15L)

157 zł

15.

Kiesol IK

Remmers

Siloksany

10; 30kg

2kg

238 zł/kg (10kg)

480 zł

16.

Kreisel 900

Kreisel

Krzemiany

5L

13,5-22L

17 zł/l (5L)

230-375zł

17.

Mapestop

Mapei

Silany; siloksany

1; 180kg

1-1,5kg

350 zł/kg (1kg)

350-530zł

18.

Mapestop PL

Mapei

Krzemiany

25; 200; 1000kg

15kg

16 zł/kg (20kg)

około 240zł

19.

Mautrol 1K

Koester

Krzemiany

0,55; 12; 36; 240kg

od 10 kg

21 zł/kg (36kg)

od 210 zł

20.

SikaMur

Sika

Silany

0,3; 0,6L

1L

175 zł/l (0,6L)

175 zł

21.

VK 690

Sopro

Silikaty

10; 30kg

25 kg

18 zł/l (30kg)

450 zł

22.

Weber.tec 940

Weber Deitermann

Mikroemulsja silikonowa

5; 20L

2-5L

230 zł/l (5L)

460-1150zł

23.

Weber.tec 941

Weber Deitermann

Krzemiany

20kg

20-50kg

11 zł/kg (20kg)

220-550zł

24.

Weber.tec 946

Weber Deitermann

Silany

0,6L

1,5L

132 zł/l (0,6L)

200 zł

25.

Wodochron

Izohan

Mikroemulsja silikonowa

1; 5L

1,5-2L

89 zł/l (5L)

130-180zł