Kapilarność

Rozprzestrzenianie się wilgoci w murze bazuje na podciąganiu kapilarnym poszczególnych części obiektu (mechanizm podobny do zasysania wody przez gąbkę). O skali podciągania kapilarnego decyduje wielkość kapilar. Im mniejsze są pory kapilar, tym większe jest podciąganie wilgoci i transportowana jest ona wyżej. Przy pewnej minimalnej wielkości porów (mikroporach) proces podciągania zostaje przerwany. Podobnie przy porach bardzo dużych (promień powyżej 1mm). Tak duże pory kapilarne tworzą „warstwę przerywającą’’. Jednocześnie przy wodzie napierającej takie miejsca chłoną bardzo duże ilości wody.

Higroskopijność

Sole znajdujące się w ścianie posiadają właściwości pobierania wilgoci z powietrza oraz otoczenia i odkładania jej w materiale budowlanym.

Kondensacja

Na zimnych powierzchniach, które powstają w wyniku istnienia mostków termicznych w ścianie, para wodna kondensuje stając się wodą stanie ciekłym

Hydratacja

Mechaniczne uszkodzenia w wyniku krystalizacji i odkładania się wody